Tuesday, September 3, 2013

Bagaimana Cara Berhikmah Bagi Menghadapi Golongan Fanatik Tariqat?


Hanya berkaitan dengan mereka yang taksub dan fanatik kepada tawassuf dan tariqat.

Adakah dengan cara memulau mereka atau memukul mereka?

No comments:

Post a Comment