Tuesday, February 26, 2013

Benarkah Ali R.A Mempunyai Nafsu Yang Kuat?Apakah Taraf Hadis-Hadis Dalam Kitab Hayatus Sahabah?Apakah Kedudukan Kitab Ar-Ruh Oleh Ibnu Qayyim?Apakah Pendapat Yang Terpilih Dalam Kitab Al-Wahyu?Mengapakah Ibnu Ishak Amat Ditolak Oleh Maulana?Siapakah Isteri Nabi Saw Yang Meninggal Dunia Dahulu?Mengapakah Pinangan Abu Bakar & Umar Terhadap Fatimah Ditolak?Benarkah Imam Bukhari Pernah Berselisih Faham Dengan Az-Zuhli(Gurunya)?Apakah Maksud Istilah Perawi Syiah Dalam Kitab Hadis?Tuesday, February 12, 2013

Terjejaskah iman mereka yang meragui hukum Hudud?Bolehkah membaca kitab Tafsir az-Zamakhsyari?Benarkah demonstrasi satu bentuk tindakan puak Khawarij?

Adakah Syi'ah Imamiyyah SATU mazhab Islam?Apakah Jasa Arab Saudi/Salafi?Apakah pendapat Maulana berkenaan Jamaah Tabligh?
Apakah perbezaan aliran pondok dan ahli hadis?
Perbandingan Antara Sistem Pondok dan Sistem pengajian Hadis Deoband

 1. Masing-masing sistem ada kelebihan dan kekurangan
 2. Pondok berkemahiran dalam ilmu alat, seperti Nahu dan Sorof. 
 3. Aliran Pondok telah banyak menabur jasa dalam bidang dakwah.
 4. Belajar mazhab masyarakat setempat. Berbanding dengan pengajian di Deoband India.
 5. Menuntut ilmu di pelbagai aliran akan membuatkan lebih bersikap terbuka dalam menangani isu perselisihan mazhab.
 6. Yang terbaik ialah menggabungkan aliran Pondok dan Hadis.
 7. Kelebihan pengajian Hadis ialah tidak mengikat diri dengan satu pendapat secara mutlak.
 8. Antara kelemahan sistem pondok ialah terhenti terhadap kajian silam, tanpa melihat kajian kontemporari.
 9. Keperibadian yang baik di kalangan tokoh Pondok sangat mempengaruhi masyarakat sekeliling.
 10. Sekalipun kita ada berbeza pendapat dengan aliran pondok, namun kita mesti menghormati mereka. Kita tidak boleh bermusuh dengan mereka sekalipun mereka salah menurut pandangan kita.
 11. Kisah menarik kehebatan ilmu Nahu Tok Kenali semasa pergi ke Mesir.
 12. Jika mahu mahir dan mendalam dalam bidang hadis perlu menuntut ilmu dari aliran Hadis.
 13. Tok guru pondok menguasai banyak bidang ilmu. Bukan sahaja dalam bidang agama tetapi dalam bidang lain juga.

Bolehkan mendakwa daripada keturunan Nabi SAW?Adakah terdapat pengaruh Syi'ah dalam sanad tariqat?


Monday, February 11, 2013

Pendahuluan

Salam kepada semua!

Selamat datang ke alam blog yang bermanfaat ini