Friday, December 27, 2013

Apa Beza Antara Munafiq & Zindiq?

1. Munafiq ada dua:
- I'tiqadi (Hakikatnya kafir)
- Amali (Tidak kafir)

2. Nifatq: Memahami Islam dengan cara yang salah. Hakikatnya mereka kafir walaupun mengaku Islam


Apa Itu Hadis Mursal? Mengapa Mursal al-Zuhri Ditolak ?

- Mengenali apa itu Hadis Mursal secara mudah.
- Apa hukum hadis Mursal? Sahih atau Dhaif?
- Mengapa hadis Mursal al-Zuhri ditolak oleh ulama?
- Mengapa pula Mursal Said bin al-Musaiyab diterima?

Siapakah Yang Dimaksudkan Dengan Ahli Bid'ah Oleh Ulama Hadis?

Siapakah yang dimaksudkan dengan ahli bid'ah oleh ulama hadis dan ulama salaf? Apakah periwayatan mereka di dalam hadis diterima?


Apakah Ada Kemungkinan Hadis Dhaif Itu Benar-Benar Dari Nabi s.a.w?

- Bolehkah kita kata Hadis ini Dhaif sebab Rasullullah s.a.w tak pernah lakukan atau ucapkan?
- Bolehkah kita yakin hadis dhaif yang diamalkan adalah dari Rasulullah s.a.w.?


Apakah yang dimaksudkan dengan Tajalli Allah?

Antara as-Suyuthi & as-Sakhawi; Siapa lebih menonjol?