Wednesday, October 23, 2013

Kenapakah Imam Bukhari ada menggunakan kaedah meringkaskan hadis (al-Kharm)?

No comments:

Post a Comment