Friday, December 27, 2013

Apakah Ada Kemungkinan Hadis Dhaif Itu Benar-Benar Dari Nabi s.a.w?

- Bolehkah kita kata Hadis ini Dhaif sebab Rasullullah s.a.w tak pernah lakukan atau ucapkan?
- Bolehkah kita yakin hadis dhaif yang diamalkan adalah dari Rasulullah s.a.w.?


No comments:

Post a Comment