Tuesday, September 3, 2013

Wujudkah Riwayat Ibnu Ishaq Secara Musnad Dalam Sahih al-Bukhari?

Dikatakan riwayat Ibnu Ishaq telah dimasukkan dalam Kitab Sahih al-Bukhari, sudah tentu kedudukannya tinggi.

Akan tetapi mengapa Maulana didakwa mengdiskredit insan ini? Apa kedudukan riwayat Ibnu Ishaq dalam sahih al-Bukhari?

No comments:

Post a Comment