Saturday, August 31, 2013

Wujud Tak Hadis Sahih Bukhari-Muslim Yang Dikritik Dari Segi Sanad?

Sedia maklum, hadis-hadis yang terdapat dalam sahih al-Bukhari dan Muslim memang sangat tinggi kedudukannya dari segi sanad.

Namun apakah di sana masih ada kritikan pada hadis-hadis Bukhari & Muslim yang dikritik dari segi sanad oleh ulama?

No comments:

Post a Comment