Saturday, June 1, 2013

Apakah Hukum Berjual Beli Di dalam Masjid?

Telah datang hadis yang melarang untuk melakukan aktiviti jual beli di dalam masjid. Apa asas larangan Nabi SAW tersebut? Adakah ianya haram secara mutlak?


No comments:

Post a Comment