Saturday, March 30, 2013

Apakah Status Kematian Sahabat Nabi SAW ketika Perang Saudara?

Peperangan berlaku antara Pihak:

1) Ali dan Mua'wiyah r.huma

2) Ali dan 'Aaisyah r.hum


No comments:

Post a Comment